וורוצלב - עיר העתיקה - סיור רגלי

Aktualizacja: 6 kwi 2020

סיור רגלי 4 שעות - העיר העתיקה | אי הקטדרלה |יהודים בוורוצלב | כיכר המרכזית בעיר העתיקה | כיכר המלח | כיכר היהודית ורובע ארבע דתות - אנדרטה גיבורי גטו וורשה (!) | בית הכנסת החסידה הלבנה | כיכר וולנוסצי - הפורום הלאומי למוזיקה – מוזאיון לתיאטרון ארמון הקייסר – מרפסת של היטלר יימח שמו – בית אופרה | תיאטרון יהודי של פעם ומועדון תרבות יהודית | אנדרטה של בית הכנסת החדש | רחוב בתי בושת של פעם | האוניברסיטה של וורצלב - אולם לאופולדינום – מגדל מטמטיקאים | מוסד אוסולינאום | אוסטרוב טומסקי – האי הקטדרלה ומגדל תצפית – זו התחלה היסטורית של העיר | שוק מקורה.4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (15) – zła i dobra droga

tora תורה - (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (15) bó (wj. 10,1-13,16). pirkej awot פרקי אבות - traktat miszny. jezus ישוע - nowy testament. wj. 10,13 bóg zesłał na egipt haarbé הָאַרְבֶּֽה – s

hebrajski w typografii polskiej

czasami jesteśmy świadkami zakłopotanego protestu środowisk żydowskich w polsce, gdy słyszą, że żydów w polsce już nie ma. jak to? a my? – pytają. no właśnie, są czy ich nie ma? jedną z próbek ich ist

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.