וורוצלב – מרצפות 1 - רחוב Walecznych

וורוצלב – מרצפות. וורוצלב עיר גדולה ויפה, היעד מספר 1 בתחרות בין הערים של אוירופה 2018. אנשים באים, יוצאים לרחובות, מדרחוב, כיכרות, מסעדות, בתי קפה, חנויות ולאן לא. אז הנה. לא נכנסים לשערי בתים מגורים של כמה קומות, שלמטה בכניסה, בחדר מדרגות נשמרו למרות מלחמה, קומוניזם דרך כל השנים האלה – מרצפות של התקפוה המאה ה-XIX והתחלת ה-XX. אז לפני שתבקרו את פולין אחרי ההפסקה הארוכה, ותבאו לעיר וורוצלב שעד 1945 היתה עיר צ'כית, פולנית, שוב צ'כית, הבסבורגית, פרוסית, גרמנית. מ-1945 וורוצלב היא ושוב פולנית. למרות שבזמן מלחמה היא נהרסה עד 90%, נשאר בה משהו מהיופי של אז. וכאשר מטיילים ב-Rynek– כיכר המרכזית ובשאר עיר שבה מעל 120 גשרים, כדאי להכנס בהזדמנות לשער הזה או אחר ולראות מה שנשאר ומה שאין כבר בבנינים חדשים של זמנינו. כאן בהתחלה המרצפת הראשונה באתר אינטרנט שבו עוד המון מרצפות היפות שנראה אותם כאן בבלוג שלנו. ואם תרצו – כבר עכשיו ניתן לראות אותם ישירות באתר http://oldkafelstory.blogspot.com/.
6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.